Thủ thuật Macbook là những bài chia sẻ về các thủ thuật, mẹo hay về Macbook nhằm giúp những người dùng Macbook hiểu về chiếc máy tính Macbook của mình hơn, qua đó chăm sóc và bảo vệ máy tốt hơn.